Start Praktyki studenckie
PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki Studenckie -  informacje  ogólne.

 

Praktyki studenckie są obowiązkiem elementem procesu kształcenia na kierunku Budownictwo.

Każdy student będzie odbywał łącznie 8 tyg. praktykę,

  • po II sem-2tyg - geodezyjne
  • po IV sem - 2 tyg -geotechniczne
  • po VI sem- 4 tyg - inżynierskie

Z pracodawcamimi zostaną podpisane porozumienia o współpracy, zapewniające wysoką jakość praktyk.

 

    Praktyki zawodwe

 

 

 I EDYCJA

     16

 

 

 II EDYCJA