Start Zajęcia wyrównawcze
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zajecia wyrównawcze

Jednym z założenień projektu jest podniesienie umiejętności studentów z zakresu przedmiotów ścisłych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, fakultatywnych  z matematyki i fizyki na I r. studiów (I, II sem). Program obejmuje 90 godz. zajęć z matematyki i 60 godz. z fizyki.

 Poniżej został zamieszczony harmonogam zajęć wyrównawczych na poszczególne semestry  

 

pliki1
logo_t2