Start I Edycja zaj-spec Komputerowe wspomaganie projektowania
Komputerowe wspomaganie projektowania
Wpisany przez Beata Gołoś   
poniedziałek, 01 października 2012 18:09
     

Autocad_emresupcinKomputerowe wspomaganie projektowania w programie

AutoCad Revit Structure i Asd

                              

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
z przedmiotu komputerowe wspomaganie projektowania
w programie AutoCad Revit Structure i Asd


      W semestrze zimowym 2012r. studenci III roku kierunku Budownictwo objęci projektem „Inżynier Budownictwa- zawód z przyszłością” uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych z programu AutoCad II stopień oraz Autodesk Revit Structure . Zajęcia przeprowadzone zostały w czterech 15 osobowych grupach (50 godzin każda grupa).Zajęcia z programu AutoCad II stopnia były kontynuacją nauki programu w stopniu podstawowym, którą studenci realizowali na zajęciach będących w programie nauczania. Studenci poznali program AutoCad w stopniu Zaawansowany kurs w zasadzie wykracza poza standardowe możliwości programu. Zajęcia podzielone na bloki tematyczne były bardzo dokładnie omówione. Na poszczególnych zajęciach studenci zdobywali wiedzę o następującej treści:

Bloki i atrybuty - tworzenia bloków (wanna, opornik, kota, drzwi itp.) oraz wykorzystywania ich w innych projektach. Tworzenie własnej i korzystanie z gotowych bibliotek. Umieszczanie w blokach atrybutów i wykorzystywanie ich do sporządzania dokumentacji technicznej, opracowywania ich w bazach danych, arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie zestawień na podstawie rysunku.

Praca z mapami oraz projektowanie linii - szczególnie ważne dla osób pracujących na mapach jest możliwość rysowania przy użyciu linii zawierających tekst, symbole, liczby. Korzystając z zaprojektowanych linii tworzymy typowy projekt na podkładzie rastrowym w skali 1:500 w metrach.

Projekty architektoniczne - tworzenie od podstaw typowego projektu budowlanego w skali 1:50, korzystając z wszelkich metod przyśpieszających jego tworzenie. Mając na uwadze różne potrzeby ten sam projekt przygotowywany jest pod kątem inżynieryjnym i typowym dla aranżacji wnętrz.

Szablony – przygotowanie szablonów wydruków, przedstawianie tego samego projektu na jednej kartce w różnej skali lub w innym ujęciu z wykorzystaniem własnych tabelek opisujących projekt.

Szkolenie zostało przygotowane tak aby osoba po jego ukończeniu swobodnie potrafiła wykreślić każdy projekt i przygotować go w sposób profesjonalny do wydruku. Studenci po ukończeniu tych zajęć są w stanie samodzielnie stworzyć profesjonalny projekt budowlany.

W drugiej części zajęć wprowadzony został program Autodesk Revit Structure.

Zajęcia przeznaczone były dla osób rozpoczynających pracę w programie Autodesk Revit Architecture, który przeznaczony jest specjalnie do modelowania informacji o budynku (BIM), pomaga architektom i projektantom przechwytywać i analizować pomysły we wstępnej fazie rozwoju, aby następnie lepiej zarządzać projektami na etapie dokumentacji i budowy.

Po ukończeniu zajęć studenci otrzymali Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

Poniżej został zamieszczony terminarz zrealizowanych zajęć.

 

 TERMINARZ ZAJĘĆ

2