Start II Edycja staże absolw Staże w firmach budowlanych
Staże w firmach budowlanych
Wpisany przez Beata Gołoś   
wtorek, 09 czerwca 2015 19:25

 
staze

 Staż Absolwencki

W dniu 13.04.2015r. w ramach projektu "Inżynier Budownictwa-zawód z przeszłością" 11 absolwentów, uczestników projektu rozpoczęło półroczne staże w firmach budowlanych. W dniu 08.06.2015r. do tego grona dołączyła kolejna osoba. Osoby odbywające staż są to studenci, którzy posiadali najwyższą średnią z całego okresu studiów.

 

 

 

 

Staże odbywają się w budowlanych firmach projektowych i wykonawczych. Czterech absolwentów zdecydowało się na odbycie stażu w Warszawie, z czego aż trzy z nich w firmie Warbud, która jest jedną z największych firm wykonawczych w Polsce. Dwie osoby odbywają staż w firmie Dombud w jednej z wiodących firm wykonawczych na naszym terenie.

 

Studenci w ramach swoich obowiązków zajmują się nadzorowaniem prac budowlanych, uczestniczą w planowaniu przebiegu robót, kompletują dokumentację z budowy, występują o pozwolenia na budowę, opracowują dokumentację w zakresie: organizacji robót, doboru materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania robót.

 

Pozostali absolwenci zdecydowali się na staż w firmach projektowych min. w: Biurze Projektowym „Archdom”, DK-Projekt oraz u znanych architektów Andrzeja Filipiuka i Przemysława Antonowicza. Studentom tym powierzane są bardzo odpowiedzialne zadania jak: zapoznawanie się z zasadami rysowania, projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, zasadami współpracy z innymi branżami, koordynacja międzyprojektowa, pomiary inwentaryzacyjne budynków, projektowanie budynków o różnym przeznaczeniu i obiektów inżynierskich, oraz samodzielne wykonywanie pod nadzorem rysunków branży architektonicznej i konstrukcyjnej oraz obliczeń konstrukcyjnych.

 

Studenci poznają aspekty finansowe w procesie budowlanym, zasady sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, oraz dokumentację do przetargów publicznych.

 

Dzięki stażom studenci zdobędą wiedzę i doświadczenie będące atutem przy poszukiwaniu pracy. Ponadto dla części z osób być może miejsce odbywania stażu zamieni się na miejsce przyszłej pracy.