Start Zakończenie Projektu
Zakończenie Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Gołoś   
środa, 30 grudnia 2015 17:37

zakonczenie

 

31.12.2015r. zakończyliśmy projekt pt. „Inżynier budownictwa- zawód z przyszłością” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, rozpoczęty

01.09.2010r.

Projekt dotyczył uruchomienia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej nowego kierunku studiów Budownictwo z dwoma specjalnościami: Budownictwo ogólne i Ekobudownictwo. Celem projektu było dostosowanie kierunku kształcenia i programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Działania ukierunkowane były na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz na aktywizację studentów.

Podczas realizacji projektu wsparciem zostało objętych 120 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na nowo utworzonym kierunku BUD, w ramach 2 naborów: w roku akademickim 2010/11 i 2011/12 po 60 osób.

Dzięki projektowi studenci mieli wieli okazję uczestniczenia w spotkaniach z wieloma pracodawcami. Odbywało się to poprzez wycieczki edukacyjne podczas, których uczestnicy mogli zwiedzać place budowy: budynek wielorodzinny przy ul. Kłobuckiej, Szpitale przy ul. Madalińskiego i ul. Żwirki i Wigury (firma WARBUD), Market Inter Marche w Białej Podlaskiej, Centrum Handlowe Atium Felicity w Lublinie, nowy gmach Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, oczyszczalnia ścieków w Dziadkowicach, Ośrodek Niekonwencjonalnych źródeł energii, udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej w Poznaniu – GREENPOWER oraz organizowane w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, cieszące się ogromna popularnością targi pracy, na które zapraszani byli przedstawiciele firm branży budowlanej. Targi zostały dodatkowo wzbogacone wykładami wybitnych ekspertów branży budowlanej. Studenci zostali również objęci wsparciem z zakresu indywidualnego doradztwa, uczestniczyli w blokowych szkoleniach grupowych z kompetencji miękkich takich jak: techniki autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, cyklach tematycznych wykładów programowych prowadzonych przez praktyków, certyfikowanych szkoleniach z zakresu AUTOCAD Revit Structure, ASD, kursach kosztorysowania Norma PRO oraz zajęciach specjalistycznych z branżowego języka angielskiego. Wszyscy studenci odbyli praktyki geotechniczne podczas, których zapoznali się z badaniami geotechnicznymi, geologicznymi i obsługą sprzętu oraz praktykami w przedsiębiorstwie posiadającym uprawnienia we wszystkich branżach budownictwa (BUDOMEX). 22 najlepszych studentów odbyło 24 tygodniowe płatne staże absolwenckie w firmach projektowych i wykonawczych, z czego aż 3 w firmie WARBUD krajowym potentacie wykonawczym. Podsumowanie projektu stanowiła publikacja przygotowana na podstawie corocznych badań dotyczących dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

Publikacja dostępna jest na stronie projektu http://www.inzynierbudownictwa.pswbp.pl/ oraz w Bibliotece Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.