Start system gromadzenia informacji
SYSTEM GROMADZENIA INFORMACJI
PDF Drukuj Email

 System regularnego gromadzenia informacji od pracodawców w sprawie poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

 

Założenia: Na Uczelni stworzony i wdrożony zostanie system regularnego gromadzenia informacji od pracodawców w sprawie dopasowania. poziomu kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy. Stworzeniu tego systemu będzie służyło badanie ankietowe. Badanie to będzie miało charakter panelowy i obejmie 150 pracodawców badanych przez 4 lata co pół roku (8 tur badań).

 

Realizacja:

 I tura badań 1 tura

 II tura badań2tura

III tura badań

3tura

 IV tura badań

4tura

 V tura badań

5tura

                    VI tura badań

tura nr VI

VII tura badań

turaVII

 

                   VIII tura badań

333333